SKL_Keuring

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling. De stichting heeft als doelstelling het bevorderen en verbeteren van de goede werking van trekkers, machines en installaties die gebruikt worden in de land- en tuinbouw.

SKL doet dit met name door het organiseren van periodieke keuringen voor diverse soorten apparatuur en machines. De inhoud van deze keuringen kan door SKL zelf opgesteldĀ  zijn of door anderen vastgesteld zijn waarbij SKL de organisatie en controle op kwaliteit uitvoerd. De keuringen van de machines vindt plaats bij door

SKL erkende keuringsstations. Bedrijven kunnen erkend worden als SKL keuringstation als deze voldoen aan vastgestelde voorschriften qua testapparatuur en keurmeesters. Deze SKL erkende keuringstations voeren de keuringen uit volgens een vastgesteld uniform protocol. Indien aanwezig zijn deze keuringsprotocollen gebaseerd op bestaande ISO of EN normen.

SKL ziet toe op de kwaliteit en uniformiteit van de uitgevoerde keuringen en verzorgt de registratie van de uitgevoerde keuringen middels een uniek webbased registratiesysteem.

DeĀ  keuringen die SKL op dit moment organiseert zijn met name gericht op een goede werking van de machine door een beoordeling van de onderhoudstoestand van de machine. Door de periodieke keuringen kunnen de machines efficienter en effectiever worden ingezet.

Bij spuitapparatuur is hierdoor een besparing op de inzet van gewasbeschermingsmiddelen mogelijk. Ook verbetert de kwaliteit van de uitgevoerde bespuitingen waardoor de kwaliteit van het afgeleverde product verbeterd, de kans op te hoge residuen wordt verminderen en hogere opbrengsten mogelijk zijn.

Op dit moment voert SKL periodieke keuringen uit van veldspuiten, boomgaardspuiten, motorvatspuiten, selectieve spuitapparatuur voor onkruidbestrijding op verhardingen en trekkers.

De keuringen van veld- en boomgaardspuiten heeft betrekking op mechanisch voortbewogen spuitmachines. Dus zowel zelfrijders, getrokken spuitmachines, spuitmachines in de hef en op een trekker opgebouwde spuitmachines.

De keuring van motorvatspuiten heeft betrekking op vaste of mobiel spuitmachines in de (glas) tuinbouw, maar ook spuitmachines die gebruikt worden voor de onkruidbestrijding op verhardingen (ook machines met schijfvernevelaars en onkruidbestrijkers) en rijen- en strokenspuiten die gebruikt worden in de boom- en fruitteelt voor de onkruidbestrijding. De keuring van deze apparatuur is verplicht als telers Milieukeur gecertificeerd zijn.

SKL neemt deel aan diverse nationale en internationale overlegorganen (CEN, ISO en SPISE) en is ISO 9001:2008 gecertificeerd.